Det-spørs23_
  • Øystein

    Liker tegningene veldig godt, de er ikke perfekte, tvert i mot, men de er veldig uttrykksfulle og følelsesladde.